“ธนาธร” บินตรงอุดรฯ พบปะคณะก้าวหน้าฟังนโยบาย ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นอีสาน

  อุดรธานี “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” บินตรงอุดรธานี พบปะคณะก้าวหน้าฟังนโยบาย ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นอีสาน

Read more

กลุ่มนักเรียนผู้เห็นต่างทางการเมือง เชิญชวนลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

อุดรธานี 4 ก.ย.63 : 17.30 น. กลุ่มนักเรียนผู้เห็นต่างทางการเมือง เชิญชวนลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Read more