ช่อ พรรณิการ์ หาเสียงเลือกตั้ง นายกเล็ก อุดรธานี

เมื่อ 26 มี.ค.64 เวลา 0810 น. น.ส.พรรณิการ์ วานิช (ช่อ) แกนนำคณะก้าวหน้า พร้อมผู้ติดตาม ประมาณ 4 คน ได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

Read more