ไผ่ ราษฎรทะลุฟ้า บุกกองปราบ ปล่อยเพื่อนเรา

ไผ่ ราษฎรทะลุฟ้า บุกกองปราบ ปล่อยเพื่อนเรา เมื่อ 2 ส.ค.64 ที่ หน้า บช.ปส. ถนนวิภาวดีฯ กลุ่มทะลุฟ้า นำโดย นายจตุภัทร์

Read more